Vi gir dine ansatte økonomisk og mentalt overskudd - hjemme og på jobb.

PRIVATØKONOMI PÅVIRKER ARBEIDSPLASSEN

Finansiell Helse og din bedrift

Hva er «god finansiell helse»?

Målet er å gi den enkelte medarbeider «god finansiell helse», som betyr at den ansatte har:

 • god kontroll på egen økonomi
 • minst en månedslønn på konto som buffer
 • mindre økonomiske bekymringer
 • økt livskvalitet for seg selv og familien
 • bedre mestringsfølelse på jobb

Hvordan oppstår problemet?

Årsakene til personlige økonomiske problemer er ofte mange, som for eksempel:

 • overforbruk
 • samlivsbrudd
 • familieforøkelse
 • depresjon eller annen sykdom
 • mangelfull kunnskap om økonomi
 • uforutsette kriser som COVID-19-pandemien

Hva betyr dette for din bedrift?

Å bidra til en bærekraftig privatøkonomi kan gi bedriften mange fordeler:

 • økt produktivitet
 • redusert fare for ulykker og sikkerhetsbrudd
 • lavere sykefravær
 • lavere risiko for svinn
 • økt lojalitet
 • bedre omdømme
 • bedre arbeidsmiljø
HVOR STORT ER PROBLEMET?

Konsekvensen av ansattes økonomiske problemer

20%

1 av 5 ansatte
har økonomiske
vansker

75%

Ansatte med økonomiske
vansker har
75% mer korttidsfravær

4%

Ansattes økonomiske vansker
gir bedriften i snitt et produktivitetstap på 4%

Kilder: Willis Tower Watson, 2018, Barclays, 2016

For bedriften og den ansatte

Fleksible løsninger

Vi vet at ingen bedrifter er like. Antallet ansatte med behov for bistand varierer, det samme gjør alvorlighetsgraden på de økonomiske utfordringene. Derfor har vi et stort arsenal av virkemidler, og basert på behov og ønsker setter vi sammen tiltakspakker som passer din bedrift. Her er noen eksempler:

 • Hverdagsøkonomi: Kurs og steg-for-steg lister
 • Hvordan håndtere lønnstrekk, for HR-avdelingen og den ansatte
 • Spareskolen: Hvordan få en månedslønn i buffer på kontoen
 • Innføring i gjeldshåndtering
 • Motivasjon: Foredrag og workshops
 • Akutt gjeld: Gjeldsrådgivning som virker

Hva kan vi gjøre for dine ansatte?

Ta kontakt for en uforpliktende samtale, hvor vi kartlegger hvilke behov din bedrift har
og kommer med forslag til løsninger!

FINANSIELL HELSE I MEDIA

Nyheter fra Finansiell Helse