Dette er Finansiell Helse

Visjonen vår:  «Vi skal hjelpe 10.000 arbeidstakere å spare opp en månedslønn på konto».

Privatøkonomiske problemer skaper store helsemessige og sosiale utfordringer for både den det gjelder, familien og samfunnet. Som gjeldsrådgiver og nasjonal prosjektleder i personlig økonomi i NAV, hadde Arman Vestad mange gode erfaringer med å hjelpe mennesker i økonomisk krise. Han så også hva det gjør med folk å snu økonomiske kriser til et liv i økonomisk balanse, symbolisert med «en månedslønn på konto»: Oversikt, overskudd og frihet.

Samtidig kjente han også på frustrasjonen over å ha begrenset med tid og virkemidler til rådighet, og ikke minst over at folk ikke oppsøkte hjelp før problemene hadde fått vokst seg nesten uoverkommelig store. Enn om de som trenger det kunne fått hjelp tidligere? Enn om han kunne nå ut til flere?

Ideen til Finansiell Helse oppstod i dialog med næringslivet, hvor det raskt ble klart at det var en direkte sammenheng mellom privatøkonomiske utfordringer og faktorer som produktivitet, ulykkesrisiko, økonomisk kriminalitet, sikkerhetsbrudd, sykefravær, omdømme, lojalitet og arbeidsmiljø. Når i tillegg 1 av 5 ansatte sliter med økonomien, er det et betydelig og åpenbart økonomisk potensiale, et potensiale som de fleste bedrifter mangler system og rutiner for å ta ut.

Utfordringen for bedrifter er åpenbar: Privatøkonomi er et tabu tema å prate om, og folk er villige til å strekke seg langt for å opprettholde fasaden. Med sin historie som kriminell og gjeldsslave, er tabuer og fasader noe Arman kan mye om. Det er også i de mest sårbare øyeblikkene fra historien sin, at Arman har hentet innsikten til hvordan å få den kontakten med folk som gjør det mulig å hjelpe.

I samarbeid med gode hjelpere, oversatte Arman egne erfaringer og innsikt til en systematikk for å gjøre det både mulig og lønnsomt for bedrifter å forebygge og avhjelpe økonomiske problemer hos sine ansatte. Her ligger det en kraft til gjøre en en forskjell for mange, en forskjell som kommer både enkeltmennesker, familier, bedrifter og samfunn til gode.

Året er 2020 og Finansiell Helse er født.

Om oss

Vi hjelper ansatte i bedrifter over hele landet

Finansiell Helse AS er basert i Trondheim, men vi har hjulpet folk fra Alta i nord til Kristiansand i sør.

Ta kontakt for en uforpliktende samtale

Ingen bedrifter er like.
Vi går gjennom bedriftens behov og foreslår en tiltakspakke som passer dere!