VÅR LØSNING

Hva er utfordringen?

Fra 2021 til 2023 økte andelen av personer som hadde bekymring (i ulik grad) for egen økonomi fra 61% til 72% hvorav 10 % også innrømmer at de hadde store eller kritiske problemer med økonomien*. Privatøkonomi påvirker ikke bare individet, men også arbeidsplassen.

Woman sat at a desk with a laptop smiling

Ansatte med økonomiske problemer har lavere produktivitet, høyere sykefravær, og er også mer sårbar for å bli utnyttet av kriminelle slik at bedriften kan bli utsatt for brudd på datasikkerhet og økonomisk utroskap. Det er gunstig for bedriftene å investere i ansattes finansiell helse FØR det blir ett problem.

Les mer om hvordan privatøkonomi påvirker den ansatte her.

Vi har gjennom vårt tilbud skapt en vinn-vinn-vinn situasjon for bedrift, ansatt/kunde og samfunnet som helhet.

Man looking worried and leaning over a counter looking at his phone holding his head

Hallgeir Kvadsheim og Arman Vestad snakker om jobbpåvirkning av dårlig privatøkonomi

I dette utdraget fra podcasten “Pengeprat” med Hallgeir Kvadsheim og Arman Vestad snakkes det om hvorfor og hvordan økonomiske bekymringer påvirker den utsatte også på arbeidsplassen.

Vårt tilbud

Vi gjør det enkelt for bedriften å få resultater som redusert sykefravær, høyere produktivitet, sterkt redusert risiko for økonomisk utroskap. I tillegg blir bedriften en mer attraktiv arbeidsplass og leverandør gjennom å vise samfunnsansvar.

Måten vi gjør dette på er å levere en komplett løsning som både hjelper den utsatte direkte, men også gjør det enkelt for ledelsen å ha et fokus på dette.

Team of office workers smiling and laughing
Office workers in a meeting

Gjennom å ha jobbet med mange bedrifter har vi utviklet en ressursbank for både den enkelte ansatte for å bistå den enkelte til en bedre økonomisk helse, samt gi nødvendige ressurser til HR og til ledelsen for å skape mer åpenhet om økonomi blant ansatte i bedriften og sørge for økt lønnsomhet for bedriften.

Løsningen fra Finansiell Helse er en abonnementstjeneste som gir bedriften alt den trenger for å implementere en bevissthet rundt økonomisk helse som forebygger problemer og øker lønnsomheten.

I tillegg ressursbanken tilbyr vi motiverende foredrag og kurs for bedriften, gjeldsrådgivning, coaching og andre tilhørende tjenester.

Foredragene holdes av Arman Vestad, grunnlegger av Finansiell Helse og velkjent taler på Talerlisten.

Les mer om våre foredrag her.

People attending a conference

Hvordan løser vi dette med ressursbanken?

Three triangles image

Ansatt

Individet/ansatt får tilgang til ressurser som hjelper med å få mest mulig ut av de økonomiske ressurser man har til rådighet, samt for å få guiding til hvordan å komme seg videre dersom man har havnet i et økonomisk uføre.

Her favner vi alt fra de som bare vil tenke økonomisk smart til de som har et problem, og vi legger like mye vekt på å forebygge som å bidra når krisen er et faktum.

Three triangles image

Mellomleder

Mellomledere/teamledere (den nærmeste lederen) trenes i relasjonell ledelse med spesiell vekt på å forstå problemstillinger knyttet til personlige økonomiske problemer. Det er de som ser folk. Det er disse som skal ta den vanskelige samtalen. De møter bekymringene. De skal læres til å stille en del spørsmål som skal avdekke utfordringer

Hva gjør jeg når jeg møter en ansatt som endrer atferd? Hvordan tilnærmer jeg meg et tema som er skambelagt? Denne personen har ofte medarbeidersamtaler og personalansvar. Det er disse som vet når medarbeiderne har bursdag, når ungene begynner på skolen og om noen nettopp er skilt eller har hatt dødsfall i familien.

Three triangles image

Toppledelse

HR og toppledelsen har ansvar for å lage systemer for bedriften. De skal sørge for å bygge åpenhetskultur, for å ha prosedyrer og rutiner som gir varsler, innsikt og tiltak, for å navigere i det juridiske landskapet i grenselandet mellom det private og bedriftens anliggende.

De er ansvarlige for å ha og gi tilgang på ressurser som hjelper ansatte med endringene de eventuelt må gjennom, og for å bygge nødvendig relasjonskompetanse hos lederne.

Det er det vi gjennom ressursbanken skal hjelpe dem med.