Vi gir dine ansatte økonomisk og mentalt overskudd - hjemme og på jobb.

Nyheter fra Finansiell Helse

SAMFUNNSNYTTE OG ØKONOMISK BÆREKRAFT
Et liv i balanse

Finansiell Helse og din bedrift

Hva er "god finansiell helse"?

Målet er å gi den enkelte medarbeider «god finansiell helse», som betyr at den ansatte har:

 • god kontroll på egen økonomi
 • minst en månedslønn på konto som buffer
 • mindre økonomiske bekymringer
 • økt livskvalitet for seg selv og familien
 • bedre mestringsfølelse på jobb
Hvordan oppstår problemet?

Årsakene til personlige økonomiske problemer er ofte mange, som for eksempel:

 • overforbruk
 • samlivsbrudd
 • familieforøkelse
 • depresjon eller annen sykdom
 • mangelfull kunnskap om økonomi
 • uforutsette kriser som COVID-19-pandemien
Hva betyr dette for din bedrift?

Å bidra til en bærekraftig privatøkonomi kan gi bedriften mange fordeler:

 • økt produktivitet
 • redusert fare for ulykker og sikkerhetsbrudd
 • lavere sykefravær
 • lavere risiko for svinn
 • økt lojalitet
 • bedre omdømme
 • bedre arbeidsmiljø
NØKKELEN TIL FINANSIELL HELSE

Vår metodikk i 5 steg

1: Kartlegging

Brukeren gjennomgår en økonomisk helsesjekk.

2: Diagnose

Basert på opplysningene stilles en økonomisk diagnose, og vi foreslår prioriterte tiltak.

3: Bevisstgjøring

Brukeren utfordres på sammenhengen mellom livet og pengebruk. Felles forståelse av tiltak.

4: Tiltak

Tiltakene gjennomføres i tre faser: Engangstiltak, endring av vaner, og merkbare kutt.

5: Mestring

Strategier for at endringene skal vare etter at støtteapparatet er trukket ut.

HVA FÅR DU SOM KUNDE

Bedriftsavtale

En bedriftsavtale med Finansiell helse gir tilgang til disse tjenestene:

 • Lederopplæring
 • Lanseringsforedrag for alle ansatte
 • E-testen Økonomisk helsesjekk, som vil indikere hvilket program som passer best for den enkelte ansatte
 • Webinarene Hverdagsøkonomi, Gjeldshåndtering og Sparing og pensjon
 • E-læringskurset Hverdagsøkonomi, med 6 grunnleggende og 6 videregående moduler
 • Individuell oppfølging av ansatte med uhåndterbar gjeld

I samråd med din bedrift legges det en plan for informasjon og tilrettelegging basert på bedriftens og de ansattes behov.

KONSEKVENSEN AV ØKONOMISKE PROBLEMER

Store helsemessige & sosiale utfordringer

Hva det betyr for enkeltmennesket

Økonomiske problemer gir søvnløse netter

Økonomiske problemer skaper store helsemessige og sosiale utfordringer for den ansatte, familien og for samfunnet. Konsekvensene av dette påvirker din bedrift.

Det er lett å se for seg at en person som sover dårlig om natta presterer dårligere på jobb om dagen. Dette svekker din bedrifts produktivitet og konkurransekraft.

Finansiell Helse løser dette. Vi har utviklet et økonomisk program som både forebygger og reparerer dårlig økonomi og som hjelper dine medarbeidere med å bli økonomisk robuste. Slik skaper du lojale medarbeidere med en bedre finansiell helse og livskvalitet.

Konsekvensen av ansattes økonomiske problemer

20%

Har økonomiske vansker

75%

Flere sykedager

4%

Produktivitetstap totalt
hva det betyr for din bedrift

Går ut over produktiviteten

En undersøkelse utført av Barclays i Storbritannia viser at 20% av alle ansatte har økonomiske problemer. Disse opplever at de er 20% mindre produktive enn kollegaene. En gjennomsnittbedrift har derfor 4% redusert produktivitet på grunn av dette alene.

I en bedrift med 100 ansatte med en gjennomsnittlønn på 500.000, kan man anslå produktivitetstapet til 2 millioner kroner, eller fire hele stillinger (ikke medregnet sosiale kostnader).