NY UNDERSØKELSE

Kraftig økning i økonomisk bekymring

Finansiell Helse og Admento har bestilt undersøkelsen fra Sentio, som stilte et representativt utvalg på 1003 personer fra hele landet de samme spørsmålene i 2021 og 2023. Resultatet viser en kraftig økning i økonomisk bekymring også hos dem med høyere inntekter.

HVOR BEKYMRET ER DU FOR EGEN PRIVATØKONOMI?

% of all respondents,  N = 1003

I HVILKEN GRAD VIL DU SI AT DU HAR PERSONLIGE ØKONOMISKE PROBLEMER?

% of all respondents,  N = 1003

HAR DU OPPLEVD DE SISTE 12 MÅNEDENE AT DU HAR MÅTTE LÅNE PENGER AV VENNER OG FAMILIE, BANK, KREDITTINSTITUSJONER, ARBEIDSGIVER, ANDRE - FOR Å FÅ ØKONOMIEN TIL Å GÅ OPP?

Count of all respondents,  N = 1003

HAR DU OPPLEVD Å BEKYMRE DEG SÅ MYE OM DIN/ FAMILIENS ØKONOMI AT DET HAR FØRT TIL
KRYSS AV ALLE SVAR SOM ER RELEVANT FOR DEG

Count of all respondents,  N = 1003

DERSOM HUSSTANDEN DIN FÅR EN UVENTET UTGIFT PÅ 25.000 KRONER, VIL DET SKAPE ØKONOMISKE PROBLEMER FOR DEG?

Count of all respondents,  N = 1003

HVOR OFTE VIL DU SI AT DU OPPLEVER AT REGNINGENE DINE BLIR UBETALTE OG GÅR VIDERE TIL INKASSO SOM FØLGE AV BETALINGSEVNE?

Count of all respondents,  N = 1003

DERSOM DU HADDE FÅTT PROBLEMER MED PRIVATØKONOMIEN, HVOR VILLE DU HENVENDT DEG FOR Å FÅ HJELP?

Count of all respondents,  N = 1003

DERSOM DU HADDE PROBLEMER MED PRIVATØKONOMIEN DIN OG DU HADDE TILBUD OM ET GRATIS ØKONOMISK RÅDGIVNINGSTILBUD GJENNOM JOBBEN DIN, VILLE DU BENYTTET DEG AV DET?

Count of all respondents,  N = 1003

HVA SKULLE TIL FOR AT DU SKULLE BENYTTET DEG AV ET RÅDGIVNINGSTILBUD OM PRIVATØKONOMI PÅ JOBBEN?

Count of all respondents,  N = 1003

Om undersøkelsen

Periode

04.05.2023 - 10.05.2023

Intervju

1003

Målgruppe

18-80 år menn og kvinner

Utvalg

Nationalt representativtutvalg etter alder,kjønn og region

Survey method

On-line surveypanel

BAKGRUNN

Count of all respondents,  N = 1003

FEILMARGINER

I enhver utvalgsundersøkelse må man operere med feilmarginer for fordelinger (prosentuering).

Størrelsen på feilmarginen avhenger av utvalgtes størrelse, og av resultatet i utvalget. Jo mer prosentandelen som har en bestemt egenskap, nærmer seg 50, dvs. jo mer heterogent utvalget er, desto større feilmargin må vi regne med.

I denne undersøkelsen med et utvalg på 1003, vil feilmarginene variere fra 1,9 prosentpoeng ved en 10/90-fordeling til 3,1 prosentpoeng ved en 50/50-fordeling.

Figuren viser hvordan feilmarginene utvikler seg ved ulike utvalgsstørrelser og fordelinger.

Last ned hele rapporten

Ønsker du å bruke undersøkelsen i egen bedrift kan du laste ned rapporten i PowerPoint-format her: