BEDRIFTEN OG ANSATTES PRIVATØKONOMI

Pengeprat med Hallgeir og Arman

I den kommende podkasten "Pengeprat" diskuterer Hallgeir Kvadsheim og Arman Vestad privatøkonomiske temaer i fem episoder. Dette er et utdrag.

For den ansatte

Økonomiske problemer gir søvnløse netter

Økonomiske problemer skaper store helsemessige og sosiale utfordringer for den ansatte, familien og for samfunnet. Konsekvensene av dette påvirker din bedrift.

Det er lett å se for seg at en person som sover dårlig om natta presterer dårligere på jobb om dagen. Dette svekker din bedrifts produktivitet og konkurransekraft.

Finansiell Helse løser dette. Vi har utviklet et økonomisk program som både forebygger og reparerer dårlig økonomi og som hjelper dine medarbeidere med å bli økonomisk robuste. Slik skaper du lojale medarbeidere med en bedre finansiell helse og livskvalitet.

Bekymringer blir med på jobben

Går ut over produktiviteten

En undersøkelse utført av Barclays i Storbritannia viser at 20% av alle ansatte har økonomiske problemer. Disse opplever at de er 20% mindre produktive enn kollegaene. En gjennomsnittsbedrift har derfor 4% redusert produktivitet på grunn av dette alene.

I en bedrift med 100 ansatte med en gjennomsnittslønn på 500.000, kan man anslå produktivitetstapet til 2 millioner kroner, eller fire hele stillinger (ikke medregnet sosiale kostnader).

Ta kontakt for en uforpliktende samtale

Ingen bedrifter er like. Vi kartlegger bedriftens og de ansattes behov og tilpasser tiltak som virker!