January 3, 2023

Finansiell Helse skal hjelpe kunder i BN Bank

Kunder som får inkassovarsel på sine lån i BN Bank får tilbud om samtale med Finansiell Helse. Tjenesten er anonym.

Den økende inflasjonen fører til at stadig flere får problemer med å betjene sine løpende forpliktelser. BN Bank inngår derfor et samarbeid med Finansiell Helse AS, som skal bistå de kundene som får varsel om inkasso på sine lån ho BN bank. Målet er å komme tidlig inn med tilpasset rådgivning før en misligholdsprosess etableres.

Banksjef for personmarked, Endre Jo Reite sier:

– Vi vet at terskelen for å søke hjelp ved økonomiske problemer er høy. Derfor ønsker vi å strekke oss litt lenger for de kundene vi ser trenger veiledning for å ta grep, og som kanskje også er usikre på sine rettigheter, forteller Reite.

– I BN Bank har vi derfor et lavterskeltilbud for våre kunder hvor de kan få veiledning med tanke på de utfordringene de kan støte på med oss banker. Dette er et Gjeldsombud, en uavhengig part som kan stille opp med en gratis samtale, og forhåpentligvis hjelpe dem på veien ut av problemene. De av våre kunder som benytter seg av tjenesten skal vite at den er helt anonym, sier Reite.

Finansiell Helse har utviklet en metode for kommunikasjon med personer som sliter med økonomien, og vil bruke den i møte med BN Bank sine kunder.

– Dette tar vi på største alvor. Vi vet hvor skambelagt det er å be om hjelp med økonomien, og vil bistå med den kompetansen vi har for å forebygge store økonomiske problemer, sier gjeldsforebygger og daglig leder i Finansiell Helse Arman Vestad.

Ta kontakt for et uforpliktende møte

Ingen bedrifter er like. Vi kartlegger bedriftens og de ansattes behov, og kommer med forslag til løsninger som virker!