June 14, 2023

Finansiell Helse har funnet sammen med Admento, og vil hjelpe folk før det er for sent

Daglig leder Arman Vestad har nylig vært på den økonomiske frokosten til Danske Bank og Admento og holdt foredrag. Der understreket han at en arbeidstakers privatøkonomi kan påvirke bedriftens lønnsomhet, og det er viktig å ta tak i problemene før det er for sent.

Daglig leder Arman Vestad har nylig vært på den økonomiske frokosten til Danske Bank og Admento og holdt foredrag. Der understreket han at en arbeidstakers privatøkonomi kan påvirke bedriftens lønnsomhet, og det er viktig å ta tak i problemene før det er for sent.

Det er mye fokus på økonomi og kostnadsnivået til privatpersoner. Bankene melder om at de får stadig flere henvendelser knyttet til økonomiske utfordringer, og det er lite som tyder på at situasjonen blir bedre de kommende månedene. Det betyr at det stadig blir flere nordmenn som vil slite med å håndtere utgiftene de har, og dermed pådra seg gjeld.

Rammer også bedrifter

Enkeltpersoner med økonomiske utfordringer påvirker også bedriftene de er ansatt i.

Erfaringene Arman fikk da han jobbet som gjeldsrådgiver hos NAV, forsterket dette. Det var da han merket at folk kom altfor sent til NAV da de fikk økonomiske utfordringer.

For å kunne hjelpe folk på et tidligere tidspunkt, fant Arman ut at arbeidsgivere og kolleger har interesse av å kunne bidra før det blir for ille. Folk med store bekymringer er mest sannsynlig ikke like effektive og tilstedeværende på jobb, og til slutt vil det også ødelegge for et godt liv.

De fleste har erfart at man lett kan bli irritert og sint om man ikke har spist nok eller sliter med noe. Det samme kan nok også skje med folk som har økonomiske utfordringer, og da gjør det noe med arbeidsmiljøet på jobben.

Bedriftsledere og bedrifter bør bruke tid og ressurser til å bistå folk med private utfordringer nettopp fordi ansatte som har det bra, yter bedre og er med på å skape et bedre arbeidsmiljø. De vil også stå lengre i jobben. Det er mange bedrifter som opplever utfordringer knyttet til rekruttering, og da blir det enda viktigere å holde på ansatte som er i bedriften

God sammen

Bakgrunnen for at Finansiell Helse har funnet sammen med Admento, er at selskapene leverer tjenester som kompletterer hverandre.

Admento er gode på HR, interne relasjoner og kursing av ledere, mens Finansiell Helse er gode på å forebygge og reparere økonomiske problemer blant ansatte. Finansiell Helse har lang erfaring i å kommunisere med mennesker i økonomiske problemer. Mange som står i slike fortvilte situasjoner tør ikke å innrømme at de trenger hjelp og kjenner på skam. Finansiell helse tar tak i dette og de bakenforliggende årsakene, slik at en varig endring kan oppnås.

Sammen håper vi å tilby noe som vil være bra for enkeltpersoner og bedriftene de er ansatt i. Målet må uansett være å hjelpe folk før de kommer i en fortvilt situasjon, det har alle interesse av.

Ta kontakt for et uforpliktende møte

Ingen bedrifter er like. Vi kartlegger bedriftens og de ansattes behov, og kommer med forslag til løsninger som virker!