December 1, 2022

Finansiell Helse har inngått et viktig samarbeid med Admento

Admento tilbyr sammen med Finansiell Helse kurs og rådgivning om utfordringer knyttet til privatøkonomi.

Privatøkonomiske problemer fører til økt fravær, lavere konsentrasjon, dårligere helse og økt risiko for svinn og sikkerhetsbrudd. Admento tilbyr sammen med Finansiell Helse kurs og rådgivning om utfordringer knyttet til privatøkonomi. Det er både ansatte og bedriften tjent med.

Admento er rådgivningsselskap som leverer tjenester innen økonomi, HR og teknologi for om lag 2600 bedrifter i hele Norge. Admento fokuserer på å gi kundene lønnsomme råd og er opptatt av stadig kunnskapsutvikling av sine ansatte for å tilby bedriftene best mulig og trygg rådgivning.

Vi i Finansiell Helse er glade for at Admento nå ønsker å tilby sine kunder kurs og rådgivning for å hjelpe den enkelte ansatte til å få en bedre privatøkonomisk hverdag. Det handler om å gi kunnskap og verktøy slik at inntektene strekker litt lenger.

Forskning viser at ansatte med økonomiske bekymringer tar med seg disse på jobb og dette fører til et produktivitetstap på 4% hos en typisk bedrift. Det er store beløp og dette kan man gjøre noe med!

Økonomisk kontroll gir de ansatte overskudd; den ansatte møter bedre rustet på jobb og økonomiske bekymringer stjeler ikke fokuset som burde vært brukt på hjemmebane og på jobb. Ansatte med god økonomisk helse har også lavere fravær og er mer effektive. Dermed oppnår både bedriftene og den ansatte en vinn-vinn-situasjon der ansatte skaper verdier via spareteknikker og bedriften skaper verdier i form av lavere fravær og færre risikosituasjoner. Slik kan god økonomisk helse blant ansatte være svært lønnsomt for bedriften.

HR- og kommunikasjonsdirektør i Admento, Jorun Framnes mener samarbeidet med Finansiell Helse er viktig.

For Admento handler dette om tillit. Vi har stålkontroll på våre interne systemer innen sikkerhet og økonomi, sier Jorun. Utvikling av medarbeiderne er noe vi jobber med kontinuerlig og økt bevissthet rundt privatøkonomi er relevant for alle. Vi vil også at våre kunder skal ha den samme kontrollen, og samtidig hjelpe dem til å forebygge økonomiske utfordringer hos sine ansatte.


Kjernevirksomheten vår er å føre regnskap og gi økonomisk rådgivning. Dette er det mange som gjør, så vi ønsker å strekke oss enda lengre. Vi bryr oss om kundene og deres ansatte, og på grunn av dramatiske hendelser og prisøkninger ser vi at mange får utfordringer med privatøkonomien. Vi ønsker å bidra med ærlige og lønnsomme råd, både til bedriften og den enkelte ansatte, også i denne situasjonen, fortsetter Jorun.

Men hva er tipsene for å disponere lønna si på en bedre måte, slik at inntektene strekker lenger? Det er her vi i Finansiell Helse kommer inn i bildet.

Vi har til sammen 20 års ekspertise innen å oppdage, tolke, forstå og kommunisere med ansatte som sliter privatøkonomisk og trene bedrifter til å gi gode råd til sine ansatte.

De ansatte er en bedrifts viktigste ressurs. Gode råd for en sunn privatøkonomi vises direkte på bunnlinja når fraværet går ned, produktiviteten opp og den ansatte trives bedre på jobb. Samarbeidet med Admento viser at de er tidlig ute med nye løsninger og at de har kunden i fokus, sier Arman Vestad, daglig leder i Finansiell Helse.

Ta kontakt for et uforpliktende møte

Ingen bedrifter er like. Vi kartlegger bedriftens og de ansattes behov, og kommer med forslag til løsninger som virker!