Motivasjon til endring

ERFARINGSBASERT METODIKK

Metode for økonomisk endring

Varig atferdsendring starter med en økonomisk helsesjekk (ØH), slik at det kan settes en diagnose på økonomien.

Økonomiske valg påvirkes og begrenses av ulike forhold: Familieforhold, nettverk, jobbsituasjon, utdanning og vaner. Det jobbes derfor med hele mennesket.

I samråd med kunden bestemmes en målsetting for samarbeidet. Her vil analysen gi svar på hvilke tiltak som skal foreslås for å nå målsettingen.

Tiltakene følger prinsippet om minst mulig inngripende tiltak for å nå målet, slik at vi har størst sannsynlighet for å lykkes.

NØKKELEN TIL FINANSIELL HELSE

Vår metodikk i 5 steg

1

Kartlegging

Brukeren gjennomgår en økonomisk helsesjekk.
2

Diagnose

Basert på opplysningene stilles en økonomisk diagnose, og vi foreslår prioriterte tiltak.
3

Bevisstgjøring

Brukeren utfordres på sammenhengen mellom livet og pengebruk. Felles forståelse av tiltak.
4

Tiltak

Tiltakene gjennomføres i tre faser: Engangstiltak, endring av vaner, og merkbare kutt.
5

Mestring

Strategier for at endringene skal vare etter at støtteapparatet er trukket ut.

Vil du vite mer om vår metode?

Ta kontakt for en uforpliktende samtale om hva vi kan tilby din bedrift og dine ansatte!