Motivasjon til endring
ERFARINGSBASERT METODIKK

Metode for økonomisk endring

Varig atferdsendring starter med en økonomisk helsesjekk (ØH), slik at det kan settes en diagnose på økonomien.

Økonomiske valg påvirkes og begrenses av ulike forhold: Familieforhold, nettverk, jobbsituasjon, utdanning og vaner. Det jobbes derfor med hele mennesket.

I samråd med kunden bestemmes en målsetting for samarbeidet. Her vil analysen gi svar på hvilke tiltak som skal foreslås for å nå målsettingen.

Tiltakene følger prinsippet om minst mulig inngripende tiltak for å nå målet, slik at vi har størst sannsynlighet for å lykkes.

ERFARINGSBASERT METODIKK

Metode for økonomisk endring

Varig atferdsendring starter med en økonomisk helsesjekk (ØH), slik at det kan settes en diagnose på økonomien.

Økonomiske valg påvirkes og begrenses av ulike forhold: Familieforhold, nettverk, jobbsituasjon, utdanning og vaner. Det jobbes derfor med hele mennesket.

I samråd med kunden bestemmes en målsetting for samarbeidet. Her vil analysen gi svar på hvilke tiltak som skal foreslås for å nå målsettingen.

Tiltakene følger prinsippet om minst mulig inngripende tiltak for å nå målet, slik at vi har størst sannsynlighet for å lykkes.

NØKKELEN TIL FINANSIELL HELSE

Vår metodikk i 5 steg

1: Kartlegging

Brukeren gjennomgår en økonomisk helsesjekk.

2: Diagnose

Basert på opplysningene stilles en økonomisk diagnose, og vi foreslår prioriterte tiltak.

3: Bevisstgjøring

Brukeren utfordres på sammenhengen mellom livet og pengebruk. Felles forståelse av tiltak.

4: Tiltak

Tiltakene gjennomføres i tre faser: Engangstiltak, endring av vaner, og merkbare kutt.

5: Mestring

Strategier for at endringene skal vare etter at støtteapparatet er trukket ut.

SAMFUNNSNYTTE OG ØKONOMISK BÆREKRAFT

Et liv i balanse

Finansiell Helse og din bedrift

Hva er "god finansiell helse"?

Målet er å gi den enkelte medarbeider «god finansiell helse», som betyr at den ansatte har:

 • god kontroll på egen økonomi
 • minst en månedslønn på konto som buffer
 • mindre økonomiske bekymringer
 • økt livskvalitet for seg selv og familien
 • bedre mestringsfølelse på jobb
Hvordan oppstår problemet?

Årsakene til personlige økonomiske problemer er ofte mange, som for eksempel:

 • overforbruk
 • samlivsbrudd
 • familieforøkelse
 • depresjon eller annen sykdom
 • mangelfull kunnskap om økonomi
 • uforutsette kriser som COVID-19-pandemien
Hva betyr dette for din bedrift?

Å bidra til en bærekraftig privatøkonomi kan gi bedriften mange fordeler:

 • økt produktivitet
 • redusert fare for ulykker og sikkerhetsbrudd
 • lavere sykefravær
 • lavere risiko for svinn
 • økt lojalitet
 • bedre omdømme
 • bedre arbeidsmiljø