September 28, 2022

Alle i Skaun kommune kan nå dra nytte av våre kurs

I en nyhetssak fraAdressa.no 26.09.2022, forteller Ragnhild Husby i Nav Skaun om fordelene med å følge Finansiell Helses kurs i hverdagsøkonomi og gjeldshåndtering.

Det kan være nyttig for oss alle. Det er kjent at dårlig økonomi skaper bekymringer som kan påvirke hele familien negativt - i verste fall gi psykiske plager, sier fagansvarlig i Skaun kommune, Ragnhild Huseby.

Prisen på mat og drivstoff har sammen med boliglånsrenta økt i det siste. Da kan det være godt å få råd om hvordan man kan få lønna til å strekke litt lenger. Og slike råd kan man få på våre kurs.

“Førsteamanuensis ved NTNU Handelshøyskolen i Trondheim, Are Oust, synes det er et godt tidspunkt å tilby kurs på.”, skriver Adressa.no.

Vi er på vei mot en mer normal situasjon, med høyere renter og økte kostnader. Dette er særlig kritisk for dem som har lånt over evne, sier han.

Det er gjennom Nav innbyggerne i ulike kommuner får muligheten til å bli bedre på privatøkonomi og forbedre sin finansiell helse og det er ikke bare i Skaun kommune innbyggerne er så heldige å få våre kurs. Gjennom de siste årene har et tjuetalls Nav-kontor benyttet seg av denne unike muligheten.

Det som er interessant her er at alle innbyggere i Skaun får dette tilbudet. Ikke bare alle de som mottar tjenester fra Nav, men hver og en av innbyggerne. Man deltar anonymt og vår erfaring er at mange har satt stor pris på å kunne være anonyme og likevel delta aktivt med anonyme spørsmål i kursene.

Til Adressa.no, sier Ragnhild Husby:

Kursholderen har selv en historie, noe som kanskje gjør at han når inn på en annen måte enn oss veiledere på Nav-kontoret. Vi opplever at det sitter langt inne hos folk å ta kontakt med oss om økonomiske problemer og gjeldsproblematikk,

Videre skriver Adressa.no: “Leder for Nav Værnes, Merethe Storødegård, planlegger i samarbeid med vertskommune Stjørdal å tilby de samme kursene for innbyggerne i kommunene Frosta, Meråker, Tydal, Selbu og Stjørdal.”

Vi i Finansiell Helse er glade for å kunne bidra og har plass til flere kommuner og Nav-kontor i tiden fremover.

Ta kontakt for et uforpliktende møte

Ingen bedrifter er like. Vi kartlegger bedriftens og de ansattes behov, og kommer med forslag til løsninger som virker!