August 26, 2021

Halvparten har økonomiske problemer

Fem av ti oppgir i en ny undersøkelse at de har litt, ganske eller svært store økonomiske vanskeligheter. En av ti har store eller kritiske problemer nå.

Fem av ti oppgir i en ny undersøkelse at de har litt, ganske eller svært store økonomiske vanskeligheter. En av ti har store eller kritiske problemer nå.

Faksimile fra Finansavisen, 26.06.2021

Undersøkelsen, som er gjennomført av Sentio på oppdrag av BN-bank og Finansiell Helse, viser også at nesten 60 prosent av oss er bekymret for sin personlige økonomi.

De økonomiske bekymringene kan få konsekvenser. De vanligste effektene er søvnproblemer, uro og stress, redusert livskvalitet, usunn livsstil, dårligere prestasjon på jobben og økt sykefravær.

Økonomirådgiver Arman Vestad i Finansiell Helse mener arbeidsgivere bør bry seg om sine ansattes personlige økonomi.

– Ikke bare for å vise omsorg, men fordi store og langvarige problemer kan gå ut over sikkerhet og produktivitet. Undersøkelsen viser at norske arbeidstakere er enige, sier Vestad.

Undersøkelsen viser også at over 30 prosent sier de har måttet låne penger for å få økonomien til å gå rundt siden pandemien brøt ut. Av dem sier sju av ti at de har lånt av familie eller venner.

– At Gjeldsregisteret er kommet, er bra slik at det blir vanskeligere å skaffe seg mer forbruksgjeld og kredittkortgjeld enn du klarer å betale ned på. Men gjeld til familie og venner vises ikke i statistikk eller gjeldsregister, og undersøkelsen viser at her er det store mørketall, sier Endre Jo Reite i BN-Bank.

Undersøkelsen ble gjennomført i begynnelsen av august. 1.010 nordmenn deltok i undersøkelsen.

Ta kontakt for et uforpliktende møte

Ingen bedrifter er like. Vi kartlegger bedriftens og de ansattes behov, og kommer med forslag til løsninger som virker!